UNIT PENGAMBILAN PELAJAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR,BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
    

Program Pengajian

1.      IJAZAH PERTAMA (PENUH MASA)

BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
1 US6145001 - SARJANA MUDA SASTERA DALAM PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
2 US6145002 - SARJANA MUDA SAINS DALAM PENDIDIKAN (KEPUJIAN)
3 US6145003 - SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (PENDIDIKAN KHAS)
4 US6145004 - SARJANA MUDA PENDIDIKAN (KEPUJIAN) (TESOL)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
5 US6211001 - SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) (SENI HALUS)
6  US6212001 - SARJANA MUDA SENI MUZIK (KEPUJIAN)
7 US6212002 - SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (LAKONAN DAN PENGARAHAN)
8 US6213001 - SARJANA MUDA SENI HALUS (KEPUJIAN) (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU)
9 US6214001 - SARJANA MUDA SENI HALUS DALAM GRAFIK KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
10 US6214002 - SARJANA MUDA SENI HALUS REKABENTUK PRODUK (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
11 US6214003 - SARJANA MUDA SENI BINA DALAMAN (KEPUJIAN)
12 US6526001 - SARJANA MUDA SAINS UKUR BAHAN DENGAN KEPUJIAN
13 US6581001 - SARJANA MUDA SAINS SENI BINA (KEPUJIAN)
14 US6581002 - SARJANA MUDA PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH (KEPUJIAN)
15 US6582001 - SARJANA MUDA UKUR BANGUNAN (KEPUJIAN)
16 US6582004 - SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (PENGURUSAN PROJEK BINAAN)
17 US6582003 - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN DENGAN KEPUJIAN
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
18 US6220001 - SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)
19 US6222001 - SARJANA MUDA SASTERA TERJEMAHAN DAN INTERPRETASI (KEPUJIAN)
20 US6224001 - SARJANA MUDA SASTERA PENGAJIAN BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
21 US6222002 - SARJANA MUDA SASTERA DALAM BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
22 US6310001 - SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)
23 US6314001 - SARJANA MUDA EKONOMI (KEPUJIAN)
24 US6762001 - SARJANA MUDA KERJA SOSIAL (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
25 US6321001 - SARJANA MUDA KOMUNIKASI (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
26 US6344001 - SARJANA MUDA PERAKAUNAN (KEPUJIAN)
27 US6345001 - SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
28 US6421001 - SARJANA MUDA SAINS GUNAAN (KEPUJIAN) (BIOLOGI GUNAAN)
29 US6421002 - SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN) (BIOLOGI)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
30 US6524005 - SARJANA MUDA TEKNOLOGI PERSEKITARAN (KEPUJIAN)
31 US6541001 - SARJANA MUDA TEKNOLOGI MAKANAN (KEPUJIAN)
32 US6543001 - SARJANA MUDA TEKNOLOGI BIOSUMBER (KEPUJIAN)
33 US6524006 - SARJANA MUDA TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BIOPROSES (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
34 US6441001 - SARJANA MUDA SAINS DALAM FIZIK (KEPUJIAN)
35 US6443001 - SARJANA MUDA SAINS GUNAAN DALAM GEOFIZIK (KEPUJIAN)
36 US6545003 - SARJANA MUDA SAINS GUNAAN DALAM FIZIK PERUBATAN (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
37 US6442001 - SARJANA MUDA SAINS GUNAAN DALAM KIMIA ANALISIS (KEPUJIAN)
38 US6442002 - SARJANA MUDA SAINS DALAM KIMIA (KEPUJIAN)
39 US6545002 - SARJANA MUDA SAINS GUNAAN DALAM KIMIA INDUSTRI (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
40 US6461002 - SARJANA MUDA SAINS GUNAAN DALAM MATEMATIK DAN EKONOMI (KEPUJIAN)
41 US6461004 - SARJANA MUDA SAINS DALAM MATEMATIK (KEPUJIAN)
42 US6462001 - SARJANA MUDA SAINS GUNAAN DALAM STATISTIK GUNAAN (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
43 US6481001 - SARJANA MUDA SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
44 US6727001 - SARJANA MUDA FARMASI (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
45 US6521001 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKANIKAL DENGAN KEPUJIAN
46 US6540001 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN DENGAN KEPUJIAN
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
47 US6522001 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRIK DENGAN KEPUJIAN
48 US6523001 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN MEKATRONIK DENGAN KEPUJIAN
49 US6523002 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN ELEKTRONIK DENGAN KEPUJIAN
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
50 US6524001 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN KIMIA DENGAN KEPUJIAN
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
51 US6524002 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL DENGAN KEPUJIAN
52 US6524003 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN POLIMER DENGAN KEPUJIAN
53 US6527001 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN BAHAN DENGAN KEPUJIAN
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
54 US6525001 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AEROANGKASA DENGAN KEPUJIAN
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
55 US6526002 - SARJANA MUDA KEJURUTERAAN AWAM DENGAN KEPUJIAN
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
56 US6545005 - SARJANA MUDA SAINS DALAM SAINS FORENSIK (KEPUJIAN)
57 US6721002 - SARJANA MUDA AUDIOLOGI (KEPUJIAN)
58 US6723001 - SARJANA MUDA KEJURURAWATAN (KEPUJIAN)
59 US6725001 - SARJANA MUDA SAINS BIOPERUBATAN (KEPUJIAN)
60 US6725002 - SARJANA MUDA SINARAN PERUBATAN (KEPUJIAN)
61 US6726001 - SARJANA MUDA DIETETIK (KEPUJIAN)
62 US6726002 - SARJANA MUDA PEMAKANAN (KEPUJIAN)
63 US6726003 - SARJANA MUDA PATOLOGI PERTUTURAN (KEPUJIAN)
64 US6813001 - SARJANA MUDA SAINS KESIHATAN DALAM SAINS SENAMAN DAN SUKAN (KEPUJIAN)
65 US6862001 - SARJANA MUDA KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN (KEPUJIAN)
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
66 US6721001 - DOKTOR PERUBATAN
BIL KOD / SENARAI PROGRAM INFO & KERJAYA
67 US6724001 - DOKTOR PERGIGIAN

2.      RANCANGAN PENGAJIAN JARAK JAUH (RPJJ)

BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
1  SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN)
  • BIOLOGI
  • MATEMATIK
BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
2 SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN)
  • ANTROPOLOGI DAN SOSIOLOGI
  • EKONOMI
  • SAINS POLITIK
BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
3 SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN)
  • SEJARAH
BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
4 SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN)
  • KEWANGAN
  • STRATEGI DAN PENGURUSAN ORGANISASI
  • PEMASARAN

3.      PROGRAM PESISIR

BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
1  INTERNATIONAL MEDICAL PROGRAMME (IMP) - USM-KLE
BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
2  SAINS SENI BINA USM - KOLEJ EQUATOR, PULAU PINANG
BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
3  SAINS KOMPUTER (KEPUJIAN) USM-UOWM KDUPG
BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
4  SAINS (PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN) (KEPUJIAN) (UKUR BAHAN) USM-IMPERIA
BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO PROGRAM PROSPEK KERJAYA
5  SASTERA (KEPUJIAN) (BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL) USM-UOWM KDUPG

4.      DIPLOMA LANJUTAN

BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO & PROSPEK KERJAYA
1  DIPLOMA LANJUTAN KEJURURAWATAN RENAL

5.       DIPLOMA KEJURURAWATAN

BIL PROGRAM PENGAJIAN INFO & PROSPEK KERJAYA
1  DIPLOMA KEJURURAWATAN


PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  HUBUNGI KAMI

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG

   1 300 888 876 / 04-653 3196
   04 653 3328
    Isnin - Jumaat
       (8:10 AM - 5:10 PM)
   admissions@usm.my
    Student Admissions USM
    FB Rasmi USM
    Twitter Rasmi USM
    Youtube Rasmi USM


PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Hakcipta Terpelihara © 2023 Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Universiti Sains Malaysia