UNIT PENGAMBILAN PELAJAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR,BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
    

Saluran Alternatif : USM + 1

Untitled 1

A.   SALURAN ALTERNATIF : USM + 1 (Full Paying Fees)

Pengambilan pelajar baharu melalui corak kemasukan USM+1 adalah saluran khas kemasukan pelajar bagi memberi peluang kepada calon yang mempunyai kelayakan akademik yang cemerlang tetapi tidak mendapat tawaran program yang diminati melalui permohonan UPU untuk melanjutkan pengajian yang menjadi pilihan.

Melalui saluran ini, 49 program pengajian dari pelbagai bidang ditawarkan kepada pemohon yang berminat mengikuti pengajian bagi kemasukan semester 1 dan 2 setiap sidang akademik.

BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
1. US6220001 SASTERA 7 SEM I
2. US6222001 SASTERA (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRETASI) 7 SEM I
3. US6224001 SASTERA (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN) 7 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
4. US6727001 SAINS FARMASI # SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
5. US6421001 SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN) 8 SEM ISEM II
6. US6421002 SAINS (BIOLOGI) 8 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
7. US6541001 TEKNOLOGI (MAKANAN) 8 SEM ISEM II
8. US6543001 TEKNOLOGI (BIOSUMBER) 7 SEM I
9. US6524006 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BIOPROSES 8 SEM ISEM II
10. US6524005 TEKNOLOGI (PERSEKITARAN) 7 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
11. US6441001 SAINS (FIZIK) 8 SEM ISEM II
12. US6443001 SAINS GUNAAN (GEOFIZIK) 8 SEM ISEM II
13. US6545003 SAINS GUNAAN (FIZIK PERUBATAN) 8 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
14. US6442001 SAINS GUNAAN (KIMIA ANALISIS) 8 SEM ISEM II
15. US6545002 SAINS GUNAAN (KIMIA INDUSTRI) 8 SEM ISEM II
16. US6442002 SAINS (KIMIA) 8 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
17. US6481001 SAINS KOMPUTER 8 SEM I
18. US6481002 KEJURUTERAAN PERISIAN 8 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) SYARAT TAWAR INFO
19. US6344001 PERAKAUNAN # 8 SEM ISEM II
20. US6345001 PENGURUSAN 7 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
21. US6581001 SAINS SENI BINA # 6 SEM I
22. US6526001 SAINS UKUR BAHAN 6 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
23. US6222002 BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL 6 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
24. US6310001 SAINS KEMASYARAKATAN 8 SEM ISEM II
25. US6314001 EKONOMI # 8 SEM ISEM II
26. US6762001 KERJA SOSIAL # 8 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
27. US6321001 KOMUNIKASI # 6 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
28. US6521001 KEJURUTERAAN MEKANIK 8 SEM ISEM II
29. US6540001 KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN 8 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
30. US6522001 KEJURUTERAAN ELEKTRIK 8 SEM I
31. US6523001 KEJURUTERAAN MEKATRONIK 8 SEM I
32. US6523002 KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 8 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
33. US6524001 KEJURUTERAAN KIMIA 8 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
34. US6525001 KEJURUTERAAN AEROANGKASA 8 SEM ISEM II
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
35. US6526002 KEJURUTERAAN AWAM 8 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
36. US6721001 DOKTOR PERUBATAN # 10 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
37. US6724001 DOKTOR PERGIGIAN # 10 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
38. US6545005 SAINS FORENSIK 8 SEM I
39. US6721002 AUDIOLOGI # 8 SEM I
40. US6725001 BIOPERUBATAN 8 SEM I
41. US6725002 SINARAN PERUBATAN # 8 SEM I
42. US6726001 DIETETIK # 8 SEM I
43. US6726002 PEMAKANAN 8 SEM I
44. US6726003 PATOLOGI PERTUTURAN # 8 SEM I
45. US6813001 SAINS SENAMAN DAN SUKAN # 7 SEM I
46. US6862001 KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN 8 SEM I
BIL KOD PROGRAM SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) TAWAR SYARAT
47. US6461002 SAINS GUNAAN (MATEMATIK DAN EKONOMI) 8 SEM ISEM II
48. US6461004 SAINS (MATEMATIK) 8 SEM ISEM II
49. US6462001 SAINS GUNAAN (STATISTIK GUNAAN) 8 SEM ISEM II

NOTA : # Program yang mempunyai syarat temu duga.

BIL PROGRAM YURAN
1 SALURAN ALTERNATIF : USM + 1

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  HUBUNGI KAMI

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG

   1 300 888 876 / 04-653 3196
   04 653 3328
    Isnin - Jumaat
       (8:10 AM - 5:10 PM)
   admissions@usm.my
    Student Admissions USM
    FB Rasmi USM
    Twitter Rasmi USM
    Youtube Rasmi USM


PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Hakcipta Terpelihara © 2023 Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Universiti Sains Malaysia