UNIT PENGAMBILAN PELAJAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR,BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
    

Saluran Alternatif (Penuh Masa)

Untitled 1
BIL KOD SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) SYARAT
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
1. US6145003 PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN
2. US6310001 SAINS KEMASYARAKATAN # 8
3. US6762001 KERJA SOSIAL # 8
PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN
4. US6214003 SENI BINA DALAMAN # 8
5. US6526001 SAINS UKUR BAHAN 6
6. US6581002 PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH #
7. US6582001 UKUR BANGUNAN # 7
8. US6582004 PENGURUSAN PROJEK BINAAN # 8
9. US6582003 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN # 8
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM
10. US6526002 KEJURUTERAAN AWAM # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN
11. US6545005 SAINS DALAM SAINS FORENSIK # 8
12. US6723001 KEJURURAWATAN # 8
13. US6725001 SAINS BIOPERUBATAN # 8
14. US6813001 SAINS KESIHATAN DALAM SAINS SENAMAN DAN SUKAN # 7
15. US6862001 KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN # 8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

BIL KOD SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) SYARAT
PUSAT PENGAJIAN SENI
1. US6212001 SENI MUZIK # 7

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

BIL KOD SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) SYARAT
PUSAT PENGAJIAN SENI
1. US6212001 SENI MUZIK # 7
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
2. US6220001 SASTERA 7
PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN
3. US6214003 SENI BINA DALAMAN # 8
4. US6581002 PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
5. US6582001 UKUR BANGUNAN 7
6. US6582003 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN 8
7. US6582004 PENGURUSAN PROJEK BINAAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN
8. US6310001 SAINS KEMASYARAKATAN 8
PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI
9. US6321001 KOMUNIKASI 6
PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN
10. US6345001 PENGURUSAN 7
PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT
11. US6421001 SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN) 8
12. US6421002 SAINS (BIOLOGI) 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK
13. US6441001 SAINS DALAM FIZIK 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA
14. US6442002 SAINS DALAM KIMIA 8
15. US6442001 SAINS GUNAAN DALAM KIMIA ANALISIS 8
16. US6545002 SAINS GUNAAN DALAM KIMIA INDUSTRI 8
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL
17. US6524002 KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL 8
18. US6524003 KEJURUTERAAN POLIMER 8
19. US6527001 KEJURUTERAAN BAHAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN
20. US6813001 SAINS KESIHATAN DALAM SAINS SENAMAN DAN SUKAN # 7

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

BIL KOD SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) SYARAT
PUSAT PENGAJIAN SENI
1. US6212001 SENI MUZIK # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN
2. US6310001 SAINS KEMASYARAKATAN # 8
3. US6762001 KERJA SOSIAL # 8
PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI
4. US6321001 KOMUNIKASI # 6
PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN
5. US6345001 PENGURUSAN # 7
PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI DAN TERJEMAHAN
6. US6222002 SASTERA DALAM BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL # 6
PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT
7. US6421001 SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN) # 8
8. US6421002 SAINS (BIOLOGI) # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK
9. US6441001 SAINS DALAM FIZIK # 8
10. US6443001 SAINS GUNAAN DALAM GEOFIZIK # 8
11. US6545003 SAINS GUNAAN DALAM FIZIK PERUBATAN # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA
12. US6442001 SAINS GUNAAN DALAM KIMIA ANALISIS 8
13. US6545002 SAINS GUNAAN DALAM KIMIA INDUSTRI 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK
14. US6462001 SAINS GUNAAN DALAM STATISTIK GUNAAN # 8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  HUBUNGI KAMI

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG

   1 300 888 876 / 04-653 3196
   04 653 3328
    Isnin - Jumaat
       (8:10 AM - 5:10 PM)
   admissions@usm.my
    Student Admissions USM
    FB Rasmi USM
    Twitter Rasmi USM
    Youtube Rasmi USM


PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Hakcipta Terpelihara © 2023 Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Universiti Sains Malaysia