UNIT PENGAMBILAN PELAJAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR,BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
    

Saluran Perdana (Penuh Masa)

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SYARAT AM & SYARAT KHASBIL KOD SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) SYARAT
KAMPUS INDUK
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
1. US6145001 SASTERA DALAM PENDIDIKAN # 8
2. US6145002 SAINS DALAM PENDIDIKAN # 8
3. US6145003 PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) # 8
4. US6145004 PENDIDIKAN (TESOL) # 8
PUSAT PENGAJIAN SENI
5. US6212001 SENI MUZIK # 7
6. US6212002 SENI HALUS (LAKONAN DAN PENGARAHAN) # 8
7. US6214001 SENI HALUS DALAM GRAFIK KOMUNIKASI # 8
8. US6214002 SENI HALUS DALAM REKABENTUK PRODUK # 8
PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN
9. US6214003 SENI BINA DALAMAN # 8
10. US6526001 SAINS UKUR BAHAN 6
11. US6581001 SAINS SENI BINA # 6
12. US6581002 PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 8
13. US6582001 UKUR BANGUNAN 7
14. US6582004 PENGURUSAN PROJEK BINAAN 8
15. US6582003 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN 8
PUSAT PENGAJIAN ILMU KEMANUSIAAN
16. US6220001 SASTERA 7
17. US6222001 SASTERA TERJEMAHAN DAN INTERPRETASI 7
18. US6224001 SASTERA PENGAJIAN BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN 7
PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI DAN TERJEMAHAN
19. US6222002 SASTERA DALAM BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL 6
PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN
20. US6310001 SAINS KEMASYARAKATAN 8
21. US6314001 EKONOMI # 8
22. US6762001 KERJA SOSIAL # 8
PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI
23. US6321001 KOMUNIKASI 6
PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN
24. US6344001 PERAKAUNAN # 8
25. US6345001 PENGURUSAN 7
PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT
26. US6421001 SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN) 8
27. US6421002 SAINS (BIOLOGI) 8
PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI
28. US6541001 TEKNOLOGI MAKANAN 8
29. US6543001 TEKNOLOGI BIOSUMBER 7
30. US6524005 TEKNOLOGI PERSEKITARAN 7
31. US6524006 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BIOPROSES 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK
32. US6441001 SAINS DALAM FIZIK 8
33. US6443001 SAINS GUNAAN DALAM GEOFIZIK 8
34. US6545003 SAINS GUNAAN DALAM FIZIK PERUBATAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA
35. US6442001 SAINS GUNAAN DALAM KIMIA ANALISIS 8
36. US6442002 SAINS DALAM KIMIA 8
37. US6545002 SAINS GUNAAN DALAM KIMIA INDUSTRI 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK
38. US6461002 SAINS GUNAAN DALAM MATEMATIK DAN EKONOMI 8
39. US6461004 SAINS DALAM MATEMATIK 8
40. US6462001 SAINS GUNAAN DALAM STATISTIK GUNAAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KOMPUTER
41. US6481001 SAINS KOMPUTER 8
42. US6481002 KEJURUTERAAN PERISIAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS FARMASI
43. US6727001 FARMASI # 8
KAMPUS KEJURUTERAAN
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN MEKANIK
44. US6521001 KEJURUTERAAN MEKANIKAL 8
45. US6540001 KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN 8
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN ELEKTRIK DAN ELEKTRONIK
46. US6522001 KEJURUTERAAN ELEKTRIK 8
47. US6523001 KEJURUTERAAN MEKATRONIK 8
48. US6523002 KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 8
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN KIMIA
49. US6524001 KEJURUTERAAN KIMIA 8
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL
50. US6524002 KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL 8
51. US6524003 KEJURUTERAAN POLIMER 8
52. US6527001 KEJURUTERAAN BAHAN 8
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AEROANGKASA
53. US6525001 KEJURUTERAAN AEROANGKASA 8
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM
54. US6526002 KEJURUTERAAN AWAM 8
KAMPUS KESIHATAN
PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN
55. US6545005 SAINS DALAM SAINS FORENSIK 8
56. US6721002 AUDIOLOGI # 8
57. US6723001 KEJURURAWATAN # 8
58. US6725001 SAINS BIOPERUBATAN 8
59. US6725002 SINARAN PERUBATAN # 8
60. US6726001 DIETETIK # 8
61. US6726002 PEMAKANAN 8
62. US6726003 PATOLOGI PERTUTURAN # 8
63. US6813001 SAINS KESIHATAN DALAM SAINS SENAMAN DAN SUKAN # 7
64. US6862001 KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS PERUBATAN
65. US6721001 DOKTOR PERUBATAN # 10
PUSAT PENGAJIAN SAINS PERGIGIAN
66. US6724001 DOKTOR PERGIGIAN # 10

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  HUBUNGI KAMI

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG

   1 300 888 876 / 04-653 3196
   04 653 3328
    Isnin - Jumaat
       (8:10 AM - 5:10 PM)
   admissions@usm.my
    Student Admissions USM
    FB Rasmi USM
    Twitter Rasmi USM
    Youtube Rasmi USM


PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Hakcipta Terpelihara © 2023 Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Universiti Sains Malaysia