UNIT PENGAMBILAN PELAJAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR,BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
    

Saluran Alternatif (Penuh Masa)

Untitled 1


BIL KOD SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) SYARAT
SALURAN KEDUA
PUSAT PENGAJIAN ILMU PENDIDIKAN
1. US6145003 PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN
2. US6310001 PERANCANGAN DAN PENGURUSAN PEMBANGUNAN # 8
3. US6762001 KERJA SOSIAL # 8
PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN
4. US6214003 SENI BINA DALAMAN # 8
5. US6526001 UKUR BAHAN # 6
6. US6581001 SENI BINA # 6
7. US6581002 PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH #
8. US6582001 UKUR BANGUNAN # 6
9. US6582003 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN # 8
PUSAT PENGAJIAN TEKNOLOGI INDUSTRI
10. US6524005 TEKNOLOGI (PERSEKITARAN) # 7
11. US6541001 TEKNOLOGI (MAKANAN) # 8
12. US6543001 TEKNOLOGI (BIOSUMBER) # 7
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN AWAM
13. US6526002 KEJURUTERAAN AWAM # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN
14. US6545005 SAINS FORENSIK # 8
15. US6723001 KEJURURAWATAN# 8
16. US6725001 BIOPERUBATAN # 8
17. US6813001 SAINS SENAMAN DAN SUKAN # 8
18. US6862001 KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN # 8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA BUDAYA
PUSAT PENGAJIAN SENI
1. US6211001 SASTERA (SENI HALUS) # 8
2. US6212001 SENI MUZIK (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # 8
3. US6212002 SENI HALUS (LAKONAN DAN PENGARAHAN) # 8
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA SUKAN
PUSAT PENGAJIAN SENI
1. US6211001 SASTERA (SENI HALUS) # 8
2. US6212001 SENI MUZIK (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # 8
3. US6212002 SENI HALUS (LAKONAN DAN PENGARAHAN) # 8
PUSAT PENGAJIAN PERUMAHAN, BANGUNAN DAN PERANCANGAN
4. US6214003 SENI BINA DALAMAN # 8
5. US6526001 UKUR BAHAN # 6
6. US6581001 SENI BINA # 6
7. US6581002 PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH
8. US6582001 UKUR BANGUNAN 6
9. US6582003 TEKNOLOGI KEJURUTERAAN BANGUNAN 8
10. US6582004 PENGURUSAN PROJEK BINAAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN
11. US6310001 SAINS KEMASYARAKATAN 8
PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI
12. US6321001 KOMUNIKASI # 8
PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN
13. US6345001 PENGURUSAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT
14. US6421001 SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN) 8
15. US6421002 SAINS (BIOLOOGI) 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK
16. US6441001 SAINS (FIZIK) 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA
17. US6442002 SAINS (KIMIA) 8
18. US6442001 SAINS GUNAAN (KIMIA ANALISIS) 8
19. US6545002 SAINS GUNAAN (KIMIA INDUSTRI) 8
PUSAT PENGAJIAN KEJURUTERAAN BAHAN DAN SUMBER MINERAL
20. US6524002 KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL 8
21. US6524003 KEJURUTERAAN POLIMER 8
22. US6527001 KEJURUTERAAN BAHAN 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KESIHATAN
23. US6813001 SAINS SENAMAN DAN SUKAN # 7
PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT (PSH)
WARGA EMAS
PUSAT PENGAJIAN SENI
1. US6211001 SASTERA (SENI HALUS) # 8
2. US6212001 SENI MUZIK (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # 8
3. US6212002 SENI HALUS (LAKONAN DAN PENGARAHAN) # 8
4. US6213001 SENI HALUS (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) # 8
5. US6214001 SENI HALUS (GRAFIK KOMUNIKASI) # 8
6. US6214002 SENI HALUS (REKABENTUK PRODUK) # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KEMASYARAKATAN
7. US6310001 SAINS KEMASYARAKATAN# 8
8. US6762001 KERJA SOSIAL # 8
PUSAT PENGAJIAN KOMUNIKASI
9. US6321001 KOMUNIKASI # 8
PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN #
10. US6345001 PENGURUSAN 8
PUSAT PENGAJIAN BAHASA, LITERASI DAN TERJEMAHAN
11. US6222002 BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL # 7
PUSAT PENGAJIAN SAINS KAJIHAYAT
12. US6421001 SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN) # 8
13. US6421002 SAINS (BIOLOOGI) # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS FIZIK
14. US6441001 SAINS (FIZIK) # 8
15. US6443001 SAINS GUNAAN (GEOFIZIK) # 8
16. US6545001 SAINS GUNAAN (FIZIK GUNAAN) # 8
17. US6545003 SAINS GUNAAN (FIZIK PERUBATAN) # 8
18. US6545004 SAINS GUNAAN (FIZIK KEJURUTERAAN) # 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS KIMIA
19. US6442001 SAINS GUNAAN (KIMIA ANALISIS) 8
20. US6545002 SAINS GUNAAN (KIMIA INDUSTRI) 8
PUSAT PENGAJIAN SAINS MATEMATIK
21. US6461003 SAINS GUNAAN (PENYELIDIKAN OPERASI) # 8
22. US6462001 SAINS GUNAAN (STATISTIK GUNAAN) # 8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  HUBUNGI KAMI

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG

   1 300 888 876 / 04-653 3196
   04 653 3328
    Isnin - Jumaat
       (8:10 AM - 5:10 PM)
   admissions@usm.my
    Student Admissions USM
    FB Rasmi USM
    Twitter Rasmi USM
    Youtube Rasmi USM

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Hakcipta Terpelihara © 2020 Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Universiti Sains Malaysia