UNIT PENGAMBILAN PELAJAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR,BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
    

Rancangan Pengajian Jarak Jauh (RPJJ)

Untitled 1
BIL SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (TAHUN) SYARAT
1. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (KEPUJIAN)
2. IJAZAH SARJANA MUDA SAINS KEMASYARAKATAN (KEPUJIAN) 5
3. IJAZAH SARJANA MUDA SASTERA (KEPUJIAN) 5
4. IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN (KEPUJIAN) 5

NOTA  :  

Mulai Sidang Akademik 2017/2018, USM telah menetapkan bahawa calon yang ingin memohon untuk mengikuti Rancangan Pengajian Jarak Jauh (RPJJ) perlu mempunyai sekurang-kurangnya MUET Band 2 yang masih dalam tempoh sah laku. Namun bagi calon yang memenuhi syarat akademik tetapi tidak mempunyai MUET Band 2 juga dipelawa untuk memohon program ini dan akan diberikan tawaran bersyarat tertakluk kepada kelulusan Universiti

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  HUBUNGI KAMI

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG

   1 300 888 876 / 04-653 3196 / 04-653 5168
   04 653 3328
    Isnin - Jumaat
       (8:10 AM - 5:10 PM)
   admissions@usm.my
    Student Admissions USM
    FB Rasmi USM
    Twitter Rasmi USM
    Youtube Rasmi USM

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Hakcipta Terpelihara © 2017 Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Universiti Sains Malaysia