UNIT PENGAMBILAN PELAJAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR,BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
    

Saluran Perdana (Penuh Masa)

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

SYARAT AM & SYARAT KHASBIL KOD SENARAI PROGRAM TEMPOH PENGAJIAN (SEMESTER) SYARAT
ALIRAN SAINS
1. SC00 SAINS KOMPUTER 8
2. SD00 DOKTOR PERGIGIAN # 10
3. SF00 FARMASI # 8
4. SG00 SAINS GUNAAN (FIZIK GUNAAN) 8
5. SG01 SAINS GUNAAN (GEOFIZIK) 8
6. SG02 SAINS GUNAAN (BIOLOGI GUNAAN) 8
7. SG03 SAINS GUNAAN (KIMIA ANALISIS) 8
8. SG04 SAINS GUNAAN (KIMIA INDUSTRI) 8
9. SG05 SAINS GUNAAN (PEMODELAN MATEMATIK) 8
10. SG06 SAINS GUNAAN (STATISTIK GUNAAN) 8
11. SG21 SAINS GUNAAN (MATEMATIK DAN EKONOMI) 8
12. SG25 SAINS GUNAAN (PENYELIDIKAN OPERASI) 8
13. SG28 SAINS GUNAAN (FIZIK PERUBATAN) 8
14. SG29 SAINS GUNAAN (FIZIK KEJURUTERAAN) 8
15. SK01 KEJURUTERAAN AWAM 8
16. SK03 KEJURUTERAAN KIMIA 8
17. SK04 KEJURUTERAAN MEKANIK 8
18. SK06 KEJURUTERAAN SUMBER MINERAL 8
19. SK12 KEJURUTERAAN BAHAN 8
20. SK13 KEJURUTERAAN PEMBUATAN DENGAN PENGURUSAN 8
21. SK15 KEJURUTERAAN AEROANGKASA 8
22. SK23 KEJURUTERAAN ELEKTRIK 8
23. SK24 KEJURUTERAAN MEKATRONIK 8
24. SK32 KEJURUTERAAN POLIMER 8
25. SK86 KEJURUTERAAN ELEKTRONIK 8
26. SM00 DOKTOR PERUBATAN # 10
27. SM03 BIOPERUBATAN 8
28. SM04 SINARAN PERUBATAN 8
29. SM05 DIETETIK # 8
30. SM06 PEMAKANAN 8
31. SM07 AUDIOLOGI # 8
32. SM10 KESIHATAN PERSEKITARAN DAN PEKERJAAN 8
33. SM11 SAINS FORENSIK 8
34. SM12 KEJURURAWATAN # 8
35. SM17 PATOLOGI PERTUTURAN # 8
36. SM18 SAINS SENAMAN DAN SUKAN # 8
37. SS02 SAINS (BIOLOGI) 8
38. SS08 SAINS (MATEMATIK) 8
39. SS15 SAINS (FIZIK) 8
40. SS28 SAINS (KIMIA) 8
41. ST02 SAINS DENGAN PENDIDIKAN 8
42. SY01 TEKNOLOGI (MAKANAN) 8
43. SY03 TEKNOLOGI (BIOSUMBER, KERTAS DAN PENGLITUP) 7
44. SY06 TEKNOLOGI (PERSEKITARAN) 7
45. SY07 TEKNOLOGI (BIOPROSES) 8
ALIRAN SASTERA
46. SA00 SASTERA 7
47. SB00 SASTERA (BAHASA INGGERIS DAN KESUSASTERAAN) 7
48. SB01 SASTERA (TERJEMAHAN DENGAN INTERPRESTASI) 7
49. ST01 SASTERA DENGAN PENDIDIKAN # 8
ALIRAN SAINS DAN SASTERA
50. SA02 KOMUNIKASI # 8
51. SA03 SAINS KEMASYARAKATAN 8
52. SA05 SENI MUZIK (SENI PERSEMBAHAN DAN PEDAGOGI) # 8
53. SA06 SENI HALUS (LAKONAN DAN PENGARAHAN) # 8
54. SA07 SASTERA (SENI HALUS) # 8
55. SA09 KERJA SOSIAL # 8
56. SA11 SENI HALUS (GRAFIK KOMUNIKASI) # 8
57. SA54 SENI HALUS (REKABENTUK DAN TEKNOLOGI MEDIA BARU) # 8
58. SA55 SENI HALUS (REKABENTUK PRODUK) # 8
59. SB02 BAHASA INGGERIS UNTUK PROFESIONAL 7
60. SE00 EKONOMI # 8
61. SE02 PERAKAUNAN # 8
62. SH03 SENI BINA # 6
63. SH05 UKUR BANGUNAN 6
64. SH06 UKUR BAHAN # 6
65. SH08 PENGURUSAN BINAAN 6
66. SH13 TEKNOLOGI BANGUNAN 6
67. SH20 PERANCANGAN BANDAR DAN WILAYAH 8
68. SH25 SENI BINA DALAMAN # 8
69. SP00 PENGURUSAN 8
70. ST10 PENDIDIKAN (PENDIDIKAN KHAS) # 8
71. ST39 PENDIDIKAN (TESOL) # 8

NOTA : # program yang mempunyai syarat temu duga

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

  HUBUNGI KAMI

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG

   1 300 888 876 / 04-653 3196 / 04-653 5168
   04 653 3328
    Isnin - Jumaat
       (8:10 AM - 5:10 PM)
   admissions@usm.my
    Student Admissions USM
    FB Rasmi USM
    Twitter Rasmi USM
    Youtube Rasmi USM

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
Hakcipta Terpelihara © 2017 Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, Universiti Sains Malaysia