UNIT PENGAMBILAN PELAJAR, UNIVERSITI SAINS MALAYSIA PENGAMBILAN PELAJAR,BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
    

Penafian

Bahan yang disediakan melalui laman web Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik atau disebut UPP ini adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak boleh digunakan untuk sebarang tujuan lain.

UPP membuat sebarang representasi atau waranti dalam apa jua bentuk, sama ada nyata atau tersirat, untuk kesempurnaan, ketepatan, kebolehpercayaan, kesesuaian atau ketersediaan laman web ini atau maklumat, produk atau perkhidmatan yang terkandung di dalam laman ini atau kecergasan mereka untuk apa-apa tujuan. Oleh itu, mana-mana pergantungan anda meletakkan maklumat tersebut adalah sepenuhnya atas risiko anda sendiri.

Walaupun setiap usaha telah diambil untuk memastikan ketepatan maklumat di dalam laman ini, semua kandungan adalah tertakluk kepada perubahan. Adalah menjadi tanggungjawab pengguna / pembaca untuk memeriksa ketepatan fakta yang berkaitan. Dalam apa keadaan pun BPI tidak akan bertanggungjawab dalam kontrak, tort (termasuk tanpa kecuaian had) dan / atau pelanggaran kewajipan berkanun untuk apa-apa langsung, tidak langsung, kerugian khas, bersampingan atau berbangkit atau kerosakan (termasuk tetapi tidak terhad kepada sebarang kehilangan data dan / atau ekonomi kerugian dan / atau kehilangan keuntungan) yang berbangkit daripada atau berhubung dengan penggunaan laman web ini atau maklumat yang terkandung di dalamnya.

Dalam laman web ini, anda boleh mengakses dan pautan ke laman pihak ketiga yang bebas yang boleh menampilkan maklumat yang menarik minat anda. UPP tidak mempunyai kawalan ke atas hal perkara, kandungan dan / atau ketersediaan atau sebaliknya laman-laman tersebut dan oleh itu, tidak akan bertanggungjawab apa-apa berkenaan dengan laman web itu. Kemasukan mana-mana pautan tidak semestinya bermaksud suatu syor atau pengendorsan terhadap pandangan yang dinyatakan dalam mereka, oleh UPP.

Sila maklumkan kepada kami jika anda menganggap mana-mana pautan kepada pihak ketiga adalah tidak sesuai, menyalahi undang-undang atau menyinggung perasaan. UPP mempunyai hak mutlak untuk menghapuskan pautan-pautan tersebut tanpa notis pemberitahuan.

Setiap usaha akan dibuat untuk memastikan bahawa laman web ini berjalan tanpa sebarang masalah atau gangguan, bagaimanapun UPP tidak akan bertanggungjawab ke atas dan tidak mengambil tanggungjawab untuk laman web ini tergendala buat sementara waktu atas sebab-sebab teknikal atau lain-lain.

Melainkan dinyatakan dengan jelas, semua maklumat yang terkandung dalam laman web ini adalah milik dan hakcipta kepada UPP, tanpa mengira sama ada simbol hak cipta dan / atau pernyataan hadir. Semua cap dagang adalah dengan ini diakui oleh anda sebagai milik kepada UPP. Untuk hakcipta yang lain yang terkandunga didalam laman web ini, ianya adalah hakmilik, hakcipta dan hak dagangan pemilik masing-masing seperti dinyatakan atau tidak dinyatakan.

PENGAMBILAN PELAJAR, BPA - UNIVERSITI SAINS MALAYSIA

UNIT PENGAMBILAN PELAJAR
BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK
JABATAN PENDAFTAR
ARAS 2, BANGUNAN CANSELORI
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA
11800 USM PULAU PINANG

   1 300 888 876 / 04-653 3196
   04 653 3328
    Isnin - Jumaat (8:10 AM - 5:10 PM)
   admissions@usm.my
    Student Admissions USM
    FB Rasmi USM
    Twitter Rasmi USM
    Youtube Rasmi USM

Kemaskini pada   :   6 JANUARI 2023

  USM KAMPUS INDUK PULAU PINANG
  USM KAMPUS KEJURUTERAAN
  USM KAMPUS KESIHATAN

Sessions   :   1,138,761
Pageviews   :  5,596,791
Users   :  356,122
New Visitor   :  353,390
Sumber   :   Google Analytic dari
1 Jan 2020 - 30 Dis 2021

Unit Pengambilan Pelajar, Bahagian Pengurusan Akademik, USM tidak bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman web ini.

   Penafian
   Dasar Privasi & Keselamatan

Untuk paparan terbaik:
Mozilla | Chrome | Safari
Resolusi: 1024x768